E-tika

Transhumanizmus - nový človek na obzore

July 15, 2021

Transhumanizmus je myšlienkový smer, ktorý už dávnejšie odrástol z obskúrnosti akademických kabinetov. Dnes ho už môžeme považovať nielen za filozofické hnutie, ale aj za prúd aktivizmu korešpondujúci s konkrétnymi cieľmi, víziami a postupmi smerom k rozvoju a vylepšovaniu ľudských bytostí. Transhumanizmus má veľa odtieňov, spája ich však snaha robiť našu existenciu znesiteľnejšou. Pre dosiahnutie tohto cieľa navrhuje uplatniť rôzne kultúrne, spoločenské, a predovšetkým technologické nástroje, z ktorých biotechnológie, medicínske technológie a umelá inteligencia sú asi najviac skloňované.
V tomto podcaste sa budeme viac zaoberať abstraktnejšími pojmami, súvisiacimi s podstatou človeka a jeho budúcnosťou, možnými zmenami, ktoré nás čakajú a prečo sa ich obávať, alebo sa na ne tešiť. Povieme si viac o morálke a etike. A pohráme sa s myšlienkovými experimentmi a paradoxmi. Našim hosťom je Martin Farbák. Martin pôsobí ako doktorand na Katedre filozofie a dejín filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá aktuálnou problematikou transhumanizmu a jeho víziami biochemického vylepšovania človeka. Podnetom k štúdiu mu bola jeho osobná skúsenosť s prácou s mentálne postihnutými ľuďmi a hľadanie odpovede na otázku, čo je ľudská prirodzenosť.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App